ارائه مقاله دانشجوی مهندسی مکانیک در کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک

دانشجوی عزیز

جناب آقای محمد عبادیان دانشجوی ورودی 93 مهندسی مکانیک

موفقیت شما در انتخاب مقاله وارائه سخنرانی در کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  با عنوان "بررسی عددی کاهش Nox در یک نیروگاه توربین گازی با استفاده از سرمایش تبخیری هوای ورودی"  را به شما، خانواده محترم و اساتید گرانقدرتان تبریک و تهنیت می گوییم.

با آرزوی موفقیت های روز افزون شما

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه