به مناسبت هفته بانکداری اسلامی دکتر شکیب با روسای بانک ملی و انصار دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت هفته بانکداری اسلامی دکتر شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات به همراه دکتر کهن ترابی معاونت دانشجویی و فرهنگی و اکرمی مدیر مالی دانشگاه با ضیائیان احمدی رئیس حوزه بانک ملی شهرستان قائنات، علی دشتبانی، رئیس بانک ملی مرکزی قاین و کاظمی، رئیس بانک انصار شهید کاوه قاین دیدار وهفته بانکداری اسلامی را تبریک گفت.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه