اهدای خون کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح امروز جمعی از کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور در پایگاه انتقال خون قاین نسبت به اهدای خون به نیازمندان اقدام کردند.

در راستای انجام امر خداپسندانه اهدای خون و در آستانه اربعین حسینی ، تعدادی از کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات صبح امروز به منظور کمک به افراد و بیماران نیازمند به خون و همچنین ترویج فرهنگ ایثار در راستای منویات دینی با حضور در پایگاه انتقال خون قاین اقدام به اهدای خون کردند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه