دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

چاپ مقاله دکتر احمدی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ه‍.ش. نویسنده: میثم کهن ترابی

مقاله پتانسیل هاوکاربردهای دانش ژئومورفولوژی، نگاهی به  علل عملکرد وجایگاه ضعیف آن درایران 

مشخصات مقاله

نام نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

نام مجله: مجله ژئومورفولوزی کاربردی ایران، دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.