انتخاب اتاق نمونه بهداشتی در هفته خوابگاه ها(اردیبهشت ماه)

به مناسبت هفته خوابگاهها در ارديبهشت ماه 97 اداره امور خوابگاهها در نظر دارد مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتي را برگزار نمايد:

لذا دانشجويان علاقه مند ميتوانند جهت ثبت نام فرم زیر را دانلود و ضمن پر نمودن فرم مربوطه و تحويل آن تا تاریخ 97/02/05 به سرپرستي خوابگاه آمادگي خود را نسبت به شركت در مسابقه اعلام نمايند.

دانلود فرم ثبت نام

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه