وبینار آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران با همکاری گروه کارآفرینی،نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

وبینار آشنایی با کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

با سخنرانی: دکتر جراحی

سرفصل های وبینار: معرفی گرایش های ارشد عمران، راه های موفق شدن در آزمون، شیوه مطالعه، منابع درسی، مدیریت زمان، شیوه تست زنی، توصیه های مهم، پرسش و پاسخ و ...

زمان برگزاری: یکشنبه 1400/02/26   ساعت 20

شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است.

لینک ورود: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/uva-44d-4uh

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه