مراسم تكريم و معارفه مدير گروه مهندسي عمران برگزار شد

جلسه تكريم و معارفه مدير گروه آموزشي  مهندسي عمران روز دوشنبه 10خرداد با حضور رياست محترم دانشگاه و اعضاي شوراي آموزشي به صورت مجازي برگزار شد.

در ابتدای  اين جلسه  دكتر شكيب رياست دانشگاه از زحمات تمامی اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو دانشگاه که بار آموزش دانشجویان را در فضای مجازی بر عهده دارند تقدیر و تشکر نمود و اظهار کرد: امیدواریم در نیمسال آینده آموزش به صورت حضوری ادامه یابد
در ادامه با توجه به  پيشنهاد گروه  مهندسی عمران، دكتر ناصر صفائیان به عنوان مدير گروه  معرفی شد و از خدمات دكتر انصاری در مدت تصدیگری این مديریت با وجود مشغله بالا در مدیریت طرح و برنامه دانشگاه تقدير و تشكر شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه