پخش فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد

 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
پخش فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد
زمان: دوشنبه 1398/09/25 ساعت 20:30
مکان: سلف خواهران دانشگاه
حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه