برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه(س) و گرامی داشت روز زن

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه (س) و گرامی داشت روز زن در شب جشن میلا د آن بانوی دوعالم در محل سراهای دانشجویی قائم آل محمد و کوثر برگزار گردید که با پذیرایی شیرینی و شیر کاکائو همراه بود.

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه