قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نکته:دانشجویان محترم می بایست ، قبل از درخواست خوابگاه ، دوره آموزشی خود را در سامانه پویا ، از قسمت بالا سمت چپ به سال تحصیلی 1398 نیمسال اول تغییر دهند. (1398-1)

1.درخواست خوابگاه : دانشجویان می بایست از ساعت 12 ظهر روز یک شنبه مورخ 1398/04/09 لغایت ساعت 23 روز یک شنبه مورخ 1398/04/16 نسبت به درخواست خوابگاه در سامانه پویا اقدام نمایند .

تذکر1:دانشجویانی که مبلغ اجاره بهاء خوابگاه را در نیمسال دوم 98-97 پرداخت نکرده اند ،مجاز به درخواست خوابگاه برای نیمسال اول 98-99 نمی باشند .

2.گروه بندی و انتخاب سرگروه : در صورت تایید توسط واحد دانشجویی دانشگاه ،دانشجویان از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 04/17/ 1398 لغایت ساعت 8 روز پنج شنبه مورخ1398/04/20  ملزم به ایجاد گروه های پنج نفره و انتخاب سرگروه می باشند .

تذکر 1: دانشجویان محترم توجه فرمایند که گروهها حتما باید پنج نفره باشد، درغیر اینصورت قادر به انتخاب اتاق نخواهند بود.لازم به ذکر است پس از انتخاب سرگروه و پیشنهاد عضویت توسط ایشان به اعضای گروه ،دانشجویان عضو گروه باید از طریق پورتال پویا اقدام به تایید یا رد پیشنهاد نمایند. در غیر این صورت سرگروه قادر به مشاهده امتیاز گروه و انتخاب اتاق در بازه زمانی ذکر شده نخواهد بود

تذکر2: دانشجویان پس از انتخاب گروه و سرگروه ،سامانه به صورت خودکار بر اساس سال ورود به شرح ذیل اقدام به امتیازبندی گروه ها می نماید

:

ذیل اقدام به امتیازبندی گروه ها می نماید:

الف) ورودی 95: به ازای هر نفر 15 امتیاز

ب)  ورودی 96: به ازای هر نفر 10 امتیاز

ج) ورودی 97: به ازای هر نفر 5 امتیاز

3. انتخاب اتاق توسط سرگروه (برای کل گروه ): با توجه به امتیاز کسب شده در مرحله قبل سرگروه می بایست در زمان های اعلام شده ذیل ، نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند:

الف) روز شنبه مورخ 1398/04/22 از ساعت 8 صبح لغایت 23 همان روز ویژه گروه های است که امتیاز آنها بین56 الی 75 می باشد.

ب) روز یکشنبه مورخ 1398/04/23 از ساعت 8 صبح لغایت 23 همان روز ویژه گروه های است که امتیاز آنها بین 25 الی 55 می باشد.

ج) روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 از ساعت 8 صبح لغایت 23 همان روز ویژه گروه های است که موفق به انتخاب اتاق در زمان های اعلام شده، نشده باشند.

نکته1: مبلغ اجاره بهاء خوابگاه متعاقبا اعلام خواهد شد .

نكته 1: قابل توجه دانشجويان کارشناسی ورودي94و ما قبل و کارشناسی ناپیوسته 96و همچنین دانشجویان دوره شبانه ، امكان درخواست خوابگاه در تاريخ هاي اعلام شده وجود نخواهد داشت .چنانچه دانشجويان مذكور، متقاضي خوابگاه هستند، مي بايست تا پايان زمان اسكان دانشجويان ورودي جديد منتظر بمانند.

اداره امور خوابگاه ها

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه