برگزاری کارگاه آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی

  به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، کارگاه آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی با تدریس دکتر میثم کهن ترابی در طی دو جلسه در روزهای چهارشنبه 1و8 اسفندماه 1397 در محل سالن ابن سینا برگزار گردید.​

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه