اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه دانشجویان محترم-تمدید طرح پرسشنامه غربالگری

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند با عنایت به لزوم تکمیل پرسشنامه طرح غربالگری پایش سلامت و تاکید سازمان امور دانشجویان مبنی بر اجباری بودن این پرسشنامه میتوانید با مراجعه به این لینک ثبت نام و پرسشنامه مربوطه را تکمیل نمایید.شایان ذکر است عدم تکمیل پرسشنامه باعث اعمال محدودیت دردسترسی به امکانات سامانه پویا برای دانشجو خواهد شد.

مشارکت دراین طرح برای کلیه دانشجویان درحال تحصیل الزامی می باشد.

آخرین مهلت تمدید پرسشنامه 15 آبان ماه 99

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه