اهداف اداره تغذیه

اهداف اداره تغذیه

تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حیاتی در تأمین سلامت و بهداشت هر شخص و یا جامعه است . با استفاده از غذای سالم ، لازم و کافی ، جنبش و حیات ، کارائی و فعالیت ، رضایت خاطر ، نشاط زندگی و قدرت مبارزه با مشکلات در انسان تأمین می شود ، به علاوه سلامت و بهداشت نسل های بعدی نیز تضمین و افزون می گردد . گرچه ظرفیت تفکر و اندیشه صحیح و توانایی و قدرت عضلانی تا حدی امری توارثی است لیکن نوع تغذیه بر روی سازندگی و حفظ و پرورش آن ها تأثیر غیر قابل تردیدی دارد . بداهتاً وقوف به مسایل بهداشتی ، انسان را در استفاده کامل از زندگی سراسر آمیخته با نشاط و شادابی ، چه به صورت یک فرد و چه به عنوان یک عضو جامعه ، کمک و یاری می نماید

 اداره امور تغذیه با هدف تهیه و توزیع غذای سالم و بهداشتی در جهت ارتقای ایمنی غذا و سلامتی جسمی و روحی دانشجویان، اساتید و کارکنان انجام وظیفه می نماید و با این اقدامات می كوشد از طریق ارائه غذای مناسب و بهداشتی با رعایت ارزش غذایی و توزیع بهداشتی آن رضایت خاطر اعضای خانواده دانشگاه را فراهم نماید. امورتغذیه یکی از ادارات تابعه حوزه مدیریت دانشجویی است که براساس شرح وظایف تبیینی، عهده دار ارائه خدمات تغذیه به دانشجویان است . ساماندهی امور غذاخوری های دانشگاه،نظارت فنی وبهداشتی برفرآیند تهیه مواد اولیه وطبخ وتوزیع غذا ونظارت برحسن انجام کارپیمانکاران فعال دربخش تغذیه دانشجویی از جمله مهمترین اموری است که توسط «امور تغذیه» این حوزه مدیریت انجام می گیرد .

از جمله وظایف و خدمات این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود

  •    تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه و نظارت مستمر در امور ذکر شده (بصورت ویژه بهداشت و سلامت غذا(
  • تدوین برنامه های غذایی مورد استفاده در غذاخوری های دانشجویی وتطبیق شرایط موجود با استانداردهای کدکس 39 وHACCP   
  •     مدیریت آشپزخانه، انبار، سالن های رستوران و اتاق های توزیع غذا در خوابگاه ها
  •     مدیریت و نظارت غرفه ها و بوفه های دانشگاه و خوابگاه ها
  •     انجام خدمات و تشریفات مهمانی ها، همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی
  •     مدیریت و سازماندهی آمار کلیه وعده های غذایی از طریق پایگاه اطلاع رسانی مربوطه
  •     برگزاری جلسات دوره ای با انجمن امور صنفی دانشجویان و بررسی اعتراضات و نکته نظر ها
  •     ایجاد نظرسنجی دوره ای کیفیت غذا
  •     تنظیم وابلاغ آمار تهیه ،طبخ و توزیع روزانه موادغذایی به پیمانکار ذیربط
  •     نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران غذاخوری ها

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه