ویژه برنامه مجازی کانون شعر و ادب در آستانه نوروز

 

کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
ندای آشنا
ویژه برنامه مجازی کانون شعر و ادب در آستانه نوروز
به همراه اجرای موسیقی محلی، شعر طنز ، شاهنامه خوانی و ...
زمان: پنجشنبه1399/12/28- ساعت20:30
لینک ورود به نشست: https://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu
 
 
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه