بازه زمانی انتخاب واحد در نیمسال تابستان 98-97

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شروع ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد نیم سال تابستان 98-97 از تاریخ 98/04/08 لغایت 98/04/14 در سامانه خواهد بود. لذا ضروری است دانشجویان متقاضی اخذ درس نسبت به انتخاب واحد دروس مورد نظر اقدام نمایند.

قابل ذکر می باشد ملاک اداره آموزش برای اخذ درس در ترم تابستان انتخاب واحد دانشجو خواهد بود.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه