نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو

نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه

سه شنبه 1398/09/12   ساعت 19:30

سلف اساتید دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه