اطلاعیه شماره 7 زمان شروع کلاس های دانشجویان ورودی 1399 و نحوه حضور در کلاس

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته سال 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، انتخاب واحد این دسته از دانشجویان توسط کارشناسان آموزش دانشگاه انجام شده است. لذا برای مشاهده برنامه کلاسی خود می توانند به سامانه پویا - قسمت آموزشی - برنامه کلاسی مراجعه نمایند.

آدرس سامانه پویا: puya.buqaen.ac.ir  (ورود به سامانه با شماره دانشجویی و کدملی)

پس از مشاهده برنامه کلاسی در ساعت مقرر به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه به آدرس elearn.buqaen.ac.ir (ورود به سامانه با شماره دانشجویی و کدملی) مراجعه نموده و در کلاس های آموزشی شرکت نمایند. شایان ذکر است حضور دانشجویان در تمامی کلاس های درس الزامی خواهد بود.

شروع کلاس ها از شنبه 1399/08/24 به صورت مجازی (الکترونیکی) خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه