اکران مستند تهران دمشق

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) برگزار می نماید:

اکران عمومی مستند سیاسی-اجتماعی

تهران دمشق

زمان: یکشنبه 1398/02/15   ساعت 19

مکان: کلاس 102 ساختمان اداری-آموزشی دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه