اطلاعیه زمان ثبت نام اینترنتی و حضوری کلیه ورودی های 1397 دانشگاه بزرگمهر

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 1397 دانشگاه بزرگمهر می رساند ثبت نام از پذیرفته شدگان مطابق برنامه زمانی ذیل انجام خواهد شد.

نکته : دانشجویان محترم برای اطلاع از نحوه و شرایط ثبت نام به راهنمای ثبت نام مراجعه نمایند 

لینک ثبت نام اینترنتی دانشجویان

 • راهنمای ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در سایت دانشگاه بزرگمهر قابل مشاهده و بهره برداری می باشد

 

ثبت نام غیر حضوری ( اینترنتی )

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ ثبت نام اینترنتی

1

 • مهندسی اجرایی عمران ( کارشناسی ناپیوسته )
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته)

شنبه 1397/06/24 لغایت

سه شنبه 1397/06/27

2

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی عمران
 • مهندسی کامپیوتر
 • فقه و حقوق اسلامی
 • جغرافیا
 • حسابداری
 • علوم کامپیوتر
 • ریاضیات و کاربردها
 • آمار و کاربردها

شنبه 1397/06/24 لغایت

سه شنبه 1397/06/27

 

 

 

ثبت نام حضوری

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ ثبت نام حضوری

ساعت مراجعه

1

 • مهندسی اجرایی عمران (کارشناسی ناپیوسته)
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کامپیوتر
 • فقه و حقوق اسلامی

شنبه – 1397/06/31

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

2

 • مهندسی عمران
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (ناپیوسته)
 • جغرافیا

یک شنبه - 1397/07/01

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

3

 • حسابداری
 • علوم کامپیوتر
 • ریاضیات و کاربردها
 • آمار و کاربردها

دوشنبه – 1397/07/02

صبح 8 لغایت  11:45

ظهر 12:45 لغایت  15

 
 
 
 
 
 
 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه