کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش

معاونت پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی " اخلاق در پژوهش" با حضور دکتر سید حجت هاشمی ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند و استاد گروه مکانیک دانشگاه بیرجند

زمان: دوشنبه 26 آذرماه 98 ساعت 9:30 الی 12 کلاس 211

ویژه: اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه