برگزاری مجمع عمومی انجمن خیریه دانشجویی رو به آسمان

ظهر امروز دوشنبه 1398/02/16، مجمع عمومی انجمن خیریه دانشجویی رو به آسمان دانشگاه بزرگمهر قائنات در حسینیه شهدای مدافع حرم برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش مختصری از عملکرد سال گذشته این انجمن، مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خصوص اساسنامه جدید این انجمن مطالبی ایراد نمودند؛ سپس انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن و بازرسان عضو هیئت امنا برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد:

اعضای شورای مرکزی انجمن خیریه رو به آسمان:

یونس توحید خواه

الیاس کهن سال

زهرا کمالی

علیرضا نوکاریزی

حجت عباس نژاد مقدم

فاطمه مختاری (علی البدل)

زهرا رجایی  (علی البدل)

 

بازرسان عضو هیات امنا:

سید میلاد رحمانی

جواد کریمی

حسین فرطوسی ( علی البدل)

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه