بازدید رئیس دانشگاه از مجتمع کاشی فرزاد بیرجند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، ظهر امروز دکتر شکیب رئیس دانشگاه به همراه نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه از قسمت های مختلف مجتمع کاشی فرزاد بیرجند بازدید کردند.
در ادامه بازدید دکتر شکیب با حاجی علی اکبر فلاحی مالک کارخانه دیدار و گفتگو کرد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه