پخش مستند ایکسونامی

 

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
پخش مستند ایکسونامی
(خاطرات یک پورن استار آمریکایی)

 

یکشنبه 20 بهمن ماه 1398 
ساعت 20:30
سلف خواهران
حضور برای تمام دانشجویان آزاد است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه