فعالیت کانال پیام رسانی آموزش دانشگاه در پیام رسان بله

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت بهره مندی از اخبار و اطلاعیه های آموزشی دانشگاه لازم است به کانال پیام رسانی آموزش دانشگاه در پیام رسان بله مراجعه و نسبت به عضویت در آن اقدام نمایند.

لینک کانال @buqaen_edu

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه