نخستین نشست مجازی کانون شعر و ادب

 

کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
ندای آشنا
نخستین نشست مجازی کانون شعر و ادب
زمان:پنجشنبه 27/06/1399 ساعت20:30
لینک ورود به نشست : https://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه