کرسی آزاد اندیشی با موضوع چراییِ مرگ بر آمریکا

 

ظهر سه شنبه 1398/08/14، به همت بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) دانشگاه بزرگمهر قائنات،  کرسی آزاد اندیشی با موضوع "چراییِ مرگ بر آمریکا ؟" در محوطه دانشگاه برگزار گردید.
 آقایان محمدزبده و علی‌رکنی و خانم فاطمه فولادی به عنوان موافق و آقایان میلاد اسدی و عرفان صفری و خانم مهسا ابراهیمی به عنوان منتقد پشت تریبون رفتند.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه