روال پی گیری پرونده های دانش آموختگی ورودی های 92 و ماقبل

بنا به پیگیری های مکرر دانش آموختگان 92 و ماقبل ، به اطلاع این عزیزان می رساند صدور هرگونه مدرکی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و نامه لغو معافیت پس از ارسال پرونده دانش آموختگی این عزیزان به دانشگاه بیرجند، توسط آن دانشگاه صورت می پذیرد و دانشگاه بزرگمهر قائنات مسئولیتی در قبال تاخیر یا عدم صدور مدارک درخواستی ندارد. لذا دانش آموختگان محترم جهت پیگیری وضعیت پرونده خود با آن دانشگاه مکاتبه نمایند.

شماره تماس بخش دانش آموختگان دانشگاه بیرجند:

تلفن خانه دانشگاه بیرجند
05632202104
داخلی 457  جناب آقای شیرزادی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه