دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

تغییر برنامه برگزاری اردوی دانشجوئی کویر پلوند فردوس(ویژه دختران)

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ه‍.ش. نویسنده: -

تغییر برنامه برگزاری اردوی دانشجوئی کویر پلوند فردوس(ویژه دختران)

به اطلاع کلیه بانوان محترم دانشجو می رساند، نظر به مشکلات پیش آمده جهت برگزاری برنامه اردوی تفریحی کویر پلوند فردوس دختران در 14 و 15 آذر ماه جاری و لغو برنامه در تاریخ مذکور، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آمادگی دارد در صورت وجود تقاضا نسبت به برگزاری برنامه با شرایط ذیل در 22 و 23 آذر ماه اقدام نماید. لذا تمامی دانشجویان متقاضی شرکت در برنامه بایستی تقاضای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 97/09/19 حضورا به اداره تربیت بدنی اعلام نمایند.

1. هزینه و جزئیات برنامه مطابق با آخرین اطلاعیه صادر شده(http://yon.ir/2zNoD) بوده و فقط تاریخ برگزاری ویژه دختران به 22 و 23 آذر تغییر یافته است.

2. تمامی ثبت نام های انجام شده توسط دانشجویان دختر جهت برنامه کویر تا این تاریخ از نظر تربیت بدنی دانشگاه منتفی تلقی شده و در صورتی که دانشجویان ذکر شده، متقاضی شرکت در اردوی هفته آینده باشند، بایستی حتما مراتب را حضورا به اداره تربیت بدنی اطلاع دهند. بدیهی است در غیراینصورت اسامی آنان جز شرکت کنندگان اردوی هفته آتی لحاظ نخواهد شد. همچنین در صورت اعلام تقاضای حضور در هفته آتی، هزینه مجددی از ثبت نام شدگان دریافت نخواهد شد.

3. سایر دانشجویان دختر علاقه مند به حضور در برنامه نیز می توانند تا مهلت مقرر (دوشنبه 97/09/19) نسبت به ثبت نام حضوری اقدام نمایند. بدیهی است اولویت با دانشجویانی است که در برنامه 14 و 15 آذر ثبت نام شده اند(البته مشروط به اعلام آمادگی مجدد تا تاریخ مقرر).

4.بدیهی است جهت رفاه حال دانشجویان محترم، تنها در صورت ثبت نام بیش از 40 نفر اردو برگزار خواهد شد.

5. سایر موارد ذکر شده در اطلاعیه های قبلی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه - به نشانی آمده در ذیل -

در خصوص این برنامه نیز صادق است.

http://yon.ir/ot4F4

http://yon.ir/2zNoD

تغییر برنامه برگزاری اردوی دانشجوئی کویر پلوند فردوس(ویژه دختران)

به اطلاع کلیه بانوان محترم دانشجو می رساند، نظر به مشکلات پیش آمده جهت برگزاری برنامه اردوی تفریحی کویر پلوند فردوس دختران در 14 و 15 آذر ماه جاری و لغو برنامه در تاریخ مذکور، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آمادگی دارد در صورت وجود تقاضا نسبت به برگزاری برنامه با شرایط ذیل در 22 و 23 آذر ماه اقدام نماید. لذا تمامی دانشجویان متقاضی شرکت در برنامه بایستی تقاضای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 97/09/19 حضورا به اداره تربیت بدنی اعلام نمایند.

1. هزینه و جزئیات برنامه مطابق با آخرین اطلاعیه صادر شده(http://yon.ir/2zNoD) بوده و فقط تاریخ برگزاری ویژه دختران به 22 و 23 آذر تغییر یافته است.

2. تمامی ثبت نام های انجام شده توسط دانشجویان دختر جهت برنامه کویر تا این تاریخ از نظر تربیت بدنی دانشگاه منتفی تلقی شده و در صورتی که دانشجویان ذکر شده، متقاضی شرکت در اردوی هفته آینده باشند، بایستی حتما مراتب را حضورا به اداره تربیت بدنی اطلاع دهند. بدیهی است در غیراینصورت اسامی آنان جز شرکت کنندگان اردوی هفته آتی لحاظ نخواهد شد. همچنین در صورت اعلام تقاضای حضور در هفته آتی، هزینه مجددی از ثبت نام شدگان دریافت نخواهد شد.

3. سایر دانشجویان دختر علاقه مند به حضور در برنامه نیز می توانند تا مهلت مقرر (دوشنبه 97/09/19) نسبت به ثبت نام حضوری اقدام نمایند. بدیهی است اولویت با دانشجویانی است که در برنامه 14 و 15 آذر ثبت نام شده اند(البته مشروط به اعلام آمادگی مجدد تا تاریخ مقرر).

4.بدیهی است جهت رفاه حال دانشجویان محترم، تنها در صورت ثبت نام بیش از 40 نفر اردو برگزار خواهد شد.

5. سایر موارد ذکر شده در اطلاعیه های قبلی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه - به نشانی آمده در ذیل -

در خصوص این برنامه نیز صادق است.

http://yon.ir/ot4F4

http://yon.ir/2zNoD

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.