راهنمای درخواست وام های دانشجویی

جهت دانلود راهنمای ثبت درخواست وام اینجا کلیک نمایید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه