کارگاه آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی(ویژه دانشجویان فقه و حقوق اسلامی)

کارگاه آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی

با تدریس جناب آقای دکتر کهن ترابی

هزینه ثبت نام:50000 ریال

مهلت ثبت نام: 30 بهمن ماه 1397

زمان برگزاری: چهارشنبه یکم و هشتم اسفندماه 1397   ساعت19-21

مکان برگزاری:خیابان شهید بهشتی - سالن ابن سینا

نحوه ثبت نام: سامانه پویا – فرهنگی و اجتماعی- فرم ها

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه