دیدار هیات رئیسه دانشگاه با کارکنان دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیش از ظهر  دیدار صمیمانه هیات رئیسه دانشگاه با کارکنان در محل سلف اساتید برگزار شد. در ابتدای این جلسه کارکنان دانشگاه دغدغه های صنفی خود را بیان کردند. در پایان دکتر شکیب و معاونان ایشان به پرسش های مطرح شده در این خصوص پاسخ دادند

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه