برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی برکه کاشی

نمایشگاه هنرهای تجسمی برکه کاشی، آثار دانشجو زهرا شریف مقدم در طبقه همکف ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه دایر می باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه