دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر مختار انصاری
سمت: مدیر طرح و برنامه
رشته: مهندسی عمران
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006701
ایمیل: ansari@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.