دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهندس حسین صفایی فر
سمت: عضو هیات علمی مهندسی مکانیک
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: مربی
شماره تماس:
ایمیل: h_safaeifar@yahoo.com
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • كارشناسي مهندسي مكانيك-دريا دانشگاه صنعتي شريف، تهران، مهر 1379 تا بهمن 1383
  • كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي دانشگاه صنعتي شريف، تهران، مهر 1384 تا 22/10/1386
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.