دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر سعید حسین آبادی
سمت: عضو هیات علمی جغرافیا
رشته: جغرافیا
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006833
ایمیل: -
وب سایت: -
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.