دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر ملیحه آشنا
سمت: عضو هیات علمی حسابداری
رشته: علوم اقتصادی
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006861
ایمیل: ml.ashena@gmail.com
وب سایت: buqaen.ac.ir

کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد​: علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: اقتصاد نظری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.