دکتر حمید لعل خضری

  • سمت:
  • رشته: علوم اقتصادی
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی :  علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی)، دانشگاه فردوسی مشهد ،1386-1390.

کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی (علوم اقتصادی)، دانشگاه فردوسی مشهد ،1390-1392.

 عنوان پایان نامه:بررسی بی­ ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران،  نمره:19

دکتری تخصصی : علوم اقتصادی (اقتصاد بخش عمومی)، دانشگاه مازندران ، 1392-1397.

عنوان رساله: اثر سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان، نمره 19.70

همکاری با دانشگاه پیام نور خضری دشت بیاض 1394-1396

همکاری با دانشگاه پیام نور قاین 1394-1396

همکاری با دانشگاه پیام نور بجستان 1396-1397

همکاری با آموزشکده فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) قاین 1396-1397

همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی قاین 1394-1397

همکاری با مجتمع آموزش عالی گناباد 1394-1398

عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی:

-اقتصاد خرد

-اقتصاد کلان

-اقتصاد بخش عمومی

-مالیه عمومی

-پول و ارز و بانکداری

-تجارت بین الملل

-اقتصاد مهندسی

-سازمان ها و نظام های پولی بین الملل

-سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

-امور مالی بین الملل

عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:

-بانکداری اسلامی بین المللی

-اقتصاد کشاورزی

-استاد راهنما و داور پایان نامه دانشجویان مقطع ارشد رشته بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی قاین

زمینه های مورد علاقه برای پژوهش:

- اقتصاد کلان

- اقتصاد بخش عمومی

- تجارت بین الملل

مقالات ارائه شده در کنفرانش های ملی و بین المللی:

- نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور- محل ارائه: شهرستان ماکو، 1392(همایش ملی)

- تثبیت نرخ ارز و تحقق اقتصاد مقاومتی- محل ارائه: بابلسر، 1392(همایش ملی-بین المللی)

- بررسی رابطه ی بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر نقش رسانه ی ملی- محل ارائه: بابلسر، 1392(همایش ملی-بین المللی)

- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (VAR) -محل ارائه: ماکو، 1392(همایش ملی)

- بررسی مقایسه ای قوانین، مقررات، عملکرد و دستاوردهای مناطق آزاد کشور ترکیه و جمهوری اسلامی ایران -محل ارائه: ماکو، 1392(همایش ملی)

- نقش اصلاح نظام مالیاتی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت -محل ارائه: کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1396(همایش ملی)

مقاله چاپ شده در مجلات علمی:

- اثر تلاطم نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی ایران(1352-1390)-پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران-1393

- اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR- مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1396.

- انحراف نرخ واقعی ارز و تورم در ایران: شواهدی جدید بر پایه‌ی رهیافت چرخشی مارکوف- مجله اقتصاد کاربردی.1396.

- ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران - مجله اقتصاد کلان1397.

- تحلیل آستانه‌ای و طیفی رابطه‌ی میان بدهی دولت به سیستم بانکی و رشد اقتصادی در ایران- مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1397.

- بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی ­اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی)- مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران 1398.

- تأثیر مدیریت نقدینگی بر عملکرد (سودآوری) بانکداری بدون ربا در ایران: مطالعه موردی بانک­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1398.

کتاب ها(تألیفی و ترجمه)

- نقش اصلاح نظام مالیاتی کشور در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همراهی آقای پروفسور احمدجعفری صمیمی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران.

- کتاب با عنوان " Mathematics of Economics and Business" به همراهی آقای دکتر مصطفی کریمزاده دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.

طرح پژوهشی

تعیین استراتژی تولید و استراتژی توسعه بازار شرکت­های تابعه آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوس- 1398.

 

17-19 15-17  
آمار کاربردی 2 آمار کاربردی 1 سه شنبه

آدرس ایمیل جهت برقراری ارتباط با دانشجویان عزیز hamidlalkhezri@yahoo.com