دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهندس غلام حسین قاسمی
سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر
رشته: فناوری اطلاعت
مرتبه: مربی
شماره تماس: 31006804
ایمیل: steve_ghasemi@yahoo.com
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • COLLEGE: University of San Jose (Philippines) -– Recoletos
  • MASTERAL GRADUATE: University of San Jose (Philippines) -- Recoletos
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.