دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر نعمت الله کدخدا
سمت: هیات علمی ریاضی و کاربردها
رشته: سرپرست كتابخانه مركزي
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006850
ایمیل: -
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.