دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر نعمت الله کدخدا
سمت: معاونت آموزشی و پژوهشی
رشته: ریاضی‌کاربردی‌
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006850
ایمیل: kadkhoda@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.