دکتر قدرت قصابی

 • سمت: عضو هیات علمی گروه مکانیک
 • رشته: مهندسی مکانیک
 • مرتبه: استادیار
 • کارشناسی: مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات- محل تحصیل:دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: بررسی و طراحی سیستم تهویه آلودگی تونل های مستقیم
 • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه سازی شعله های آشفته در یک کوره تونلی با سوخت مایع
 • دکتری: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی-محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
 • عنوان پایان نامه: بررسی تجربی اثر متغیرهای بی بعد موثر بر ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک صفحه تخت در حضور موانع مستطیلی به کمک روش هایPIV و TSP
 • سوابق تدریس در دانشگاه بزرگمهر قائنات
 •  ریاضی مهندسی
 • مکانیک سیالات1
 • ترمودینامیک 1 و 2
 • انتقال حرارت
 • سوخت و احتراق
 • مقدمه ای بر سیالات محاسباتی
 • تهویه مطبوع
 • زمینه های تحقیقاتی
 • بررسی آزمایشگاهی افزایش انتقال حرارت در مبدل حرارتی در حضور نانو سیال
 • مدل سازی جریان و انتقال حرارت
 • مدل سازی عددی احتراق و آلاینده های حاصل از آن (NO,Soot,..)
 • مدل سازی عددی توربولنسی
 • مدلسازی تحریک لایه مرزی
 • تهویه مطبوع

 مقالات

مجلات

 • A Delavari, G Ghassabi, MR Saffarian, Numerical and Experimental Investigation of the Effect of Air Conditioning Duct on the Room Temperature Distribution and Energy Efficiency, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2020.

 • G. Ghassabi, E.shakib, Mehran BekriA Numerical and Thermodynamic Study on Application of a Recuperator on Thermal Efficiency and Emission of Pollutants in a Gas Power Plant, Gas Processing Journal, 7 (Issue 1), Page 29, 2019.

 • G. Ghassabi and M. Kahrom, Heat Transfer Enhancement of a Flat Plate Boundary Layer Distributed by a Square Cylinder: Particle Image Velocimetry and Temperature-Sensitive Paint Measurements and Proper Orthogonal Decomposition Analysis, IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 31, No. 11 (November 2018) 1962-1971.
 • سید محمد رضا هاشمی، قدرت قصابی، علی اکبر خالدی، مقایسه عددی سیکل های توربین گاز همراه با بازیاب حرارتی و تزریق بخار آب، مهندسی مکانیک تبریز، دوره 48، شماره 4، زمستان 97، 309-318
 • Ghassabi, Gh., Kahrom, M. “Investigating Flat Plate Drag Reduction Using Taguchi Robust Design”, JAFM, vol.9, no. 2, 2016.
 • قدرت قصابی، محسن کهرم، بررسی آزمایشگاهی عدم تشابه انتقال حرارت و انتقال ممنتوم در لایه مرزی تحریک شده به کمک روش طراحی آزمایش، مکانیک تربیت مدرس، دوره 15، شماره1، 323-331، 1395.
 • Ghassabi, Gh., Kahrom, M. “Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Domestic Gas Burner Based on Pareto Genetic Algorithm: Experimental and Numerical Approach,” International Journal of Engineering, vol. 26, no. 1, pp. 469- 481, 2013.
 • Ghassabi, Gh., Saeedi, A., and Moghiman, M., “Modification of Arrhenius Model for Numerical Modeling of Turbulent Flames,” Journal of Basic and Applied Scientific Research, vol. 2, no. 5, pp. 4820-4826, 2012.

همایش:

 • امیر حسین شریفی، محمد رضا مرداسی، قدرت قصابی، بررسی عددی هندسه سیکلون جهت بیشینه راندمان و کمینه افت فشار، هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه فردوسی مشهد، 1398    
 • G.ghassabi, Numerical Investigation of the Effect of Air Conditioning Duct on the Room Temperature Distribution and Energy Efficiency,  International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow, Thiland, 6th-7th August, 2019. 

 • قدرت قصابی، ابوالفضل دلاوری، بهینه سازی عددی سیستم انرژی گرمایی یک اتاق در حضور یک کانال تهویه مطبوع، ششمین کنفرانس سالانه انرژی پاک، شیراز، اسفند 97.

 • قدرت قصابی، محمد عبادیان، بررسی عددی و ترمودینامیکی استفاده از سرمایش تبخیری هوای ورودی بر راندمان حرارتی و انتشار Nox در یک نیروگاه گازی، دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، دانشگاه شهرکرد، آبان 1397.

 • قدرت قصابی ، مجید تاج آبادی، بررسی آزمایشگاهی تاثیر کانال تهویه مطبوع بر توزیع دمای یک سوله، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1397.

 • قدرت قصابی، محمد عبادیان، بررسی عددی کاهش Nox در یک نیروگاه توربین گازی با استفاده از سرمایش تبخیری هوای ورودی ، کنفرانس ملی فرآیندهای پالایش آب، هوا و خاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، 1397
 • Ghodrat Ghassabi, Mohsen kahrom, PIV and TSP Measurements OF Boundary Layer distributed by a square cylinder , 206th International Conference On Mechanical and Aerospace  engineering(ICMAE), 23rd- 24thMarch,2018, Istanbul,Turkey                       
 • مهران بکری، قدرت قصابی، سید احسان شکیب، بررسی عددی و ترمودینامیکی استفاده از بازیاب حرارتی بر راندمان حرارتی و انتشار آلاینده ها در یک نیروگاه گازی، هفتمین کنفرانس سوخت  و احتراق ایران، دانشگاه شریف، 1396
 • مصطفی دلاور، قدرت قصابی، سید احسان شکیب، بررسی عددی تاثیر شکاف خنک کاری محفظه احتراق نیروگاه گازی بر راندمان حرارتی و نشر اکسیدهای نیتروژن، هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، دانشگاه شریف، 1396
 • احسان ارشدی، قدرت قصابی، بررسی عددی پدیده هامینگ در شعله پیش آمیخته سوخت گازی،هفتمین کنفرانس سوخت  و احتراق ایران، دانشگاه شریف، 1396
 • سید محمدرضا هاشمی، قدرت قصابی، بررسی عددی و ترمودینامیکی تزریق بخار آب در سیکل حرارتی یک نیروگاه گازی، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود، 1396. 
 • زهرا مهدیه نجف ­آبادی، قدرت قصابی، شبیه سازی عددی عملکرد سیکلون­های سری، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود، 1396.
 • سید حامد شکیب، قدرت قصابی، مدلسازی دو بعدی خط جریان سطح آزاد در کانال باز با استفاده از نرم افزار FLUENT  و صحت سنجی با نتایج آزمایشگاهی، هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شاهرود، 1396.
 • سید هادی پورحسینی، علی سعیدی، قدرت قصابی، محمد مقیمان،"بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های ,CO NOX و دوده" نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند، 1390
 • قدرت قصابی، سید هادی پورحسینی، محمد مقیمان، "اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه سازی شعله های آشفته سوخت مایع" اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، مشهد، 1389
 • قدرت قصابی، سید هادی پورحسینی، محمد فتوحی، محمد مقیمان،"بهینهسازی اثر طول کوره بر انتشار آلاینده ها در کوره های تونلی سوخت مایع" اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، مشهد، 1389

طرح پژوهشی

 • طراحی و ساخت کانال بازیاب حرارتی و تهویه مطبوع هوشمند، طرح پژوهشی داخلی، 96

ثبت اختراع

 • بازیابی حرارتی در فضاهای مسکونی با اختلاف دمای بیشتر از 5 درجه سانتیگراد (مورد تایید سازمان پژوهش های صنعتی)
 • مدیر گروه مکانیک دانشگاه بزرگمهرقائنات از تیر ماه 96 تا به امروز
 • دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه جیاتونگ شانگهای چین ( داری رتبه 70 بین دانشگاه های معتبر دنیا در سال 2015) در بازه تیرماه 93 تا بهمن 93
 • طراحی و نظارت بر نصب تجهیزات واحد پری هیتر، سیلو و تغذیه پری هیتر کارخانه سیمان شرق مشهد
 • کارشناس دفتر فنی بخش PIPING شرکت پتروپارت در فاز 15و16 پارس جنوبی