دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهندس محسن صابری
سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر
رشته: مهندسی کامپیوتر
مرتبه: مربی
شماره تماس: 31006802
ایمیل: saberi@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.