دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهندس سیدحامد شکیب
سمت: عضو هیات علمی مهندسی عمران
رشته: مهندسی عمران
مرتبه: مربی
شماره تماس: 31006821
ایمیل: -
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.