دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر ناصر صفائیان
سمت:
رشته: عمران - سازه
مرتبه: استادیار
شماره تماس:
ایمیل: n.safaeian@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.