دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر مهدی مودودی
سمت: سرپرست حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي
رشته: جغرافیا
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006830
ایمیل: -
وب سایت: 132
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.