دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: مهندس سید مجتبی بنائی
سمت: سرپرست حوزه مديريت امور پژوهشی و فناوری
رشته: مهندسی کامپیوتر
مرتبه: مربی
شماره تماس: 31006600-4
ایمیل: smbanaie@buqaen.ac.ir
وب سایت: http://www.bigdata.ir
  • کارشناسی نرم افزار – دانشگاه تهران ، 81-1377
  • کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه تربیت مدرس – 84-1381
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.