دکتر مجید عبدالرزاق نژاد

 • سمت: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 • رشته: کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
 • مرتبه: استادیار
 • لیسانس: در رشته ریاضی– کاربردی از دانشکده علوم دانشگاه بیرجند – فارغ التحصیل 1382
 • فوق لیسانس : در رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات از دانشکده ریاضی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – فارغ التحصیل 1384
 • موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : حل مسائل برنامه ریزی خطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • دکترا: در رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات هوشمند از دانشکده Information Science and Technology دانشگاه ملی مالزی – فارغ التحصیل 1392
 • موضوع پایان نامه دکترا: حل مسئله زمانبندی فازی (Fuzzy Job Shop Scheduling)با بهره گیری از روشهای مقداردهی اولیه هوشمند ابتکاری و مکانیزم الکترومگنتیک لایک

سایر دوره های آموزشی

 • دوره های مربی گری Research Tools، End-Note، Paper Markting و MS-Word – برگزار کننده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا – مجموعه دوره ها : 40 ساعت – تابستان 91
 • دوره آموزشی Soft Computing and Pattern Recognition – برگزار کننده دانشگاه فنی ملاکا مالزی – 4 الی 7 دسامبر 2009
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته Matlab – برگزار کننده دانشگاه پوترا مالزی – 28 و 29 می و 30 و 31 جولای 2010
 • مربی طرح خدمت در دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز بیرجند – از 84 تا 86
 • مربی حق التدریس در جهاد دانشگاهی مشهد و موسسه آموزش عالی عطار مشهد – از 87 تا 88
 • استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی قائن دانشگاه بیرجند – از 92 الی 93
 • استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بزرگمهر قائنات – از 93 تا کنون
 1. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving linear Programming Problems Using Neural Networks", 35th Annual Iranian Mathematics Conference (Chamran University - Ahvaz), pp. 34, Sep. 2004.
 2. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Convergence Analysis of Neural Networks that can Solving Linear Programming Problems ", 36th Annual Iranian Mathematics Conference (Uazd University - Yazd), pp. 164-165, Sep. 2005.
 3. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Representation and Solving Linear Programming Problems by Neural Networks", 36th Annual Iranian Mathematics Conference (Uazd University - Yazd), pp. 166-167, Sep. 2005
 4. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Representation and Solving Fuzzy Linear Programming Problems by Neural Networks", 37th Annual Iranian Mathematics Conference (Azarbaijan University of Tarbiat Moallem - Tabriz), pp. 151-154, Sep. 2006
 5. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving Muliobjective Programming Problems by Genetic Algorithm ", 38th Annual Iranian Mathematics Conference (Zanjan University - Zanjan), pp. 99-101, Sep. 2007
 6. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi "Solving minimum norm problem by penalty function and gradient method“, International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (University of Esfahan – Esfahan - Iran), pp. 3,  April 2007
 7. M. Abdolrazzagh Nezhad and H. Mishmast Nehi, "Solving Quadratic Programming and Linear Complementary Problems with Continuous-Time Recurrent Neural Network ", First International Conference of Iran Operation research (Sharif University – Pardis Kish), Jan. 2008
 8. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "Expanding and Solving Fuzzy job shop scheduling by Meta Hiurestic and Intelligent Algorithms", Proceeding of 1st National Doctoral Seminar in Artificial Intelligence Technology (CAIT’2010), UKM, Malaysia, Paper ID No: DMO-28, pp.354-357, 2010.
 9. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "Robust start for Population-Based Algorithms Solving Job-Shop Scheduling Problems", IEEE of Computer Society, Proceeding of the Third Internationl Conference on Data Mining and Optimization 2011 (DMO11), PID:400103108, pp 219-226, 2011.
 10. M. Abdolrazzagh Nezhad and Sh. Izadpanah, “A Modified Electromagnetic-like Mechanism for Rough Set Attribute Reduction”, ICIST 2016, the 22th International Conference on Information and Software Technologies, Communications in Computer and Information Science, Vol. 639,  p. 356-368, 2016.
 11. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Seyed Mohammad Javadi-Moghadam, Mina Sadat Hosseinirad – “Study of Scheduling in Programming Languages of Multi-Core Processor”, 3ed Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (E-Tech 2017) – p.81-84. 2017
 12. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد - شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی - دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری - دانشگاه امام حسین (ع)
 13. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد - بررسي و مرور ابعاد مختلف مسئله شناسايي فيشينگ - ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - دانشگاه صنعتی شاهرود
 14. لاله گل افشان، مجید عبدالرزاق نژاد، مرضیه سالاری - الگوریتم شبیه ساز بازحرارتی برای کاهش ویژگی مجموعه راف - ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش - دانشگاه صنعتی شاهرود
 15. نفیسه لنگری، مجید عبدالرزاق نژاد، سید مجتبی بنایی – حل تهدیدات فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با استفاده از الگوریتم قورباغه جهنده – اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات – حائز رتبه اول در محور بانکداری و دولت الکترونیک – بهمن 93
 16. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد– رایانش ابری : راهکاری نوین در مدیریت فناوری اطلاعات سازمانی – اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات –بهمن 93
 17. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد -  کلان داده : فرصتها و چالشها برای سازمان ها - اولین کنفرانس ملی چالشهای مدیریت فناوری اطلاعات –بهمن 93
 18. مجید عبدالرزاق نژاد، مرضیه سالاری، مهدی خرد - کاهش ابعاد ویژگی براساس تئوری مجموعه راف به کمک الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بدن – نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم – دانشگاه گیلان – آذر 94
 19. مجید عبدالرزاق نژاد، هما رادگهر - کاربرد طبقه بندی به کمک الگوریتم فرهنگی در پیش بینی و تشخیص سرطان - سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات – دانشگاه مالک اشتر – بهمن 94
 20. مجید عبدالرزاق نژاد، حامد وحدت نژاد و محمد قانعی استاد - بازیابی و تحلیل خصوصیات شهرهای مختلف در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان بااستفاده از الگوریتم جستجوی هارمون - هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش – دانشگاه ابن سینا همدان – شهریور 95
 21. مجید عبدالرزاق نژاد و سعید سربیشگی زاده - ارائه روشی مبتنی بر تلفیق طبقه بند ماشین بردارپشتیبان با الگوریتم بهینه سازی لیگ قهرمانان برای حل مساله شناسایی خرابکاری در دانش نامه ویکی پدیا - چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال – دانشگاه مالک اشتر – آذرماه 95
 22. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمحمدجوادی مقدم، میناسادات حسینی راد – بررسی جایگاه آنتولوژی در وب معنایی – سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه پیام نور تهران – خرداد 96
 23. سیدمحمد جوادی مقدم، مجید عبدالرزاق نژاد، مهناز قادری فریز – بهبود بازیابی اطلاعات براساس تشابه معنایی کلمات کلیدی بااستفاده از رتبه دهی مبتنی بر گراف – چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات – دانشگاه تربت حیدریه -  تیرماه 96
 24. بهاره هاشم زاده، مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمحمد جوادی مقدم – شناسایی ماکزیمم کلمات پرتکرار برای زبان های گوناگون – چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات – دانشگاه تربت حیدریه – تیرماه 96
 25. مجید عبدالرزاق نژاد، بهاره هاشم زاده - الگوریتم چرخه آب گسسته به منظور حل مسئله کاهش ابعاد ویژگی براساس تئوری مجموعه راف – دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم – دانشگاه گیلان – آذر 96
 26. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد - راهبری داده، بسترساز موفقیت هوش تجاری در عصر کلان داده - اولین کنفرانس ملی تجاری سازی هوش تجاری – دانشگاه ایوانکی – آذر 96
 27. سید مجتبی بنایی، مجید عبدالرزاق نژاد - پيشنهاد يك معماري مقياسپذير مبتني بر پروژه‌هاي متن باز براي پردازش جريانهاي داده – چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – اردیبهشت 97
 28. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمجتبی بنایی - الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذارت اصلاح شده در کاهش ابعاد دوگان براساس تحلیل مولفه اصلی و خوشه بندی - سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و پردازش دادها- دانشگاه پیام نور – آبان 97
 29. مجید عبدالرزاق نژاد - خوشه بندی داده ها بااستفاده از الگوریتم جستجوی فرکتال اتفاقی - سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و پردازش دادها- دانشگاه پیام نور – آبان 97
 30. سمیرا پاسدارشهری، مجید عبدالرزاق نژاد - بهبود امنیت شبکه در محاسبات ابری با بکارگیری فناوری احراز هویت بیولوژی- چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل- مهر 97
 31. مجید عبدالرزاق نژاد، محمدامیر جمالی-مقایسه مدل خطای تعمیم محلی با روش میانگین امپدانس در انتخاب سهام با بالاترین نرخ بازگشت- چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری - دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل- مهر 97
 32. مجید عبدالرزاق نژاد، هادی اکبری- تشخیص هوشمند نارسایی قلبی بااستفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه- سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- دانشگاه خارزمی (انجمن علمی فناوری های بومی ایران)- شهریور 97
 33. مجید عبدالرزاق نژاد، نصرا... نارویی- تشخیص هوشمند بیماری چشمی شبکیه ای بااستفاده از شبکه عصبی کانولوشن- سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- دانشگاه خارزمی (انجمن علمی فناوری های بومی ایران)- شهریور 97
 34. مجید عبدالرزاق نژاد- طراحی سیستم توصیه گر مبتنی برا مدل یادگیری عمیق خودرمزنگار پشته ای- چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه پیام نور سمنان-دی 97
 35. مجید عبدالرزاق نژاد، حسین سیروسی- مروری بر سیستم های تصمیم در مدیریت تاسیسات- چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر -دانشگاه پیام نور سمنان-دی 97
 36. مجید عبدالرزاق نژاد، سیدمجتبی بنایی- مروری بر سیستم های تصمیم ساز معامله گر- پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-دانشگاه یزد-بهمن 97
 37. مجید عبدالرزاق نژاد، اصغر هوشیار- کشف قانون مبادله سهام بااستفاده از ترکیب شبکه های عصبی و پنجره لغزان- پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-دانشگاه یزد-بهمن 97

 

مقالات چاپ شده در مجلات

 1. M. Abdolrazzagh Nezhad and Salwani Abdulah, "A Robust Intelligent Construction Procedure for Job-Shop Scheduling ", Information Technology and Control, Vol. 43, No.3, p. 217-229 – 2014.
 2. Salwani Abdulah and M. Abdolrazzagh Nezhad, "Fuzzy Job-Shop Scheduling Problems – A Review", Information Science, Vol.278 - p.380-407 - 2014.
 3. Majid Abdolrazzagh-Nezhad, Erna Budhiarti Nababan, Najmeh Sadat Jaddi and Hafiz Mohd Sarim, “Electromagnetic-Like Mechanism for Job-Shop Scheduling by Novel Heuristic Initialization”, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 93. No. 1, p. 174-186, 2016.
 4. Abdolrazzagh-Nezhad, M. and S. Abdullah, Job Shop Scheduling: Classification, Constraints and Objective Functions. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering, 2017. 11(4): p. 349-354.
 5. Abdolrazzagh-Nezhad, M., E. Nababan, and H. Sarim. Skipping Strategy (SS) for Initial Population of Job-Shop Scheduling Problem. in Journal of Physics: Conference Series. 2018. IOP Publishing.
 6. Ghane’i-Ostad, M., H. Vahdat -Nejad, and M. Abdolrazzagh -Nezhad, Detecting overlapping communities in LBSNs by fuzzy subtractive clustering. Social Network Analysis and Mining, 2018. 8(1): p. 23.
 7. Somayeh Jalayeri, Majid Abdolrazzagh-Nezhad - Chemical reaction optimization to diagnosis by optimizing hyper-planes classifiers- 2019: p. 1-20.
 8. مجید عبدالرزاق نژاد، نفیسه لنگری – شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی بااستفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیبدار – مجله علمی پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری – شماره 1 از سال سوم – صفحات 29-40 – بهار 94
 9. مجید عبدالرزاق نژاد - طبقه بندی و شناسایی وب سایت های فیشینگ به کمک مجموعه قوانین فازی و الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی صفحات شیبدار – نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال 14 – شماره 3 – پاییز 1395 – صفحات 1-11
 10. مجید عبدالرزاق نژاد، محمد قانعی، مهدی خسروی مهموئی - کاهش ویژگی سیستمهای اطلاعاتی ناقص برمبنای تئوری مجموعه راف بااستفاده از الگوریتم رقابت استعماری فازی - فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات – دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحات 123-142

 

پروژه های کارشناسی ارشد

 1. استخراج کلمات کلیدی بصورت مستقل از زبان در در داده های بزرگ – بهاره هاشم زاده – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – تابستان 93
 2. شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری – نفیسه لنگری – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – تابستان 93
 3. کاهش ابعاد ویژگی به کمک تئوری فازی مجموعه راف با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سیستم ایمنی مصنوعی – مرضیه سالاری – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – تابستان 95
 4. پروفایل و کشف انجمن های هم پوشا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان – محمد قانعی استاد – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه بیرجند – تابستان 95

 

سایر فعالیتهای پژوهشی

IEEE Transaction on Industrial Electronic

IEEE Transaction on Industrial Informatics

Internation Journal of Production Research

Information Technology and Control

Information Sciences

Applied Soft Computing

Soft Computig

IEEE Access

 1. عضو هیات تحریریه Journal of Computing and Applied Informatics
 2. دوره های مربی گری Research Tools، End-Note، Paper Markting و MS-Word – برگزار کننده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا – مجموعه دوره ها : 40 ساعت – تابستان 91
 3. دوره آموزشی Soft Computing and Pattern Recognition – برگزار کننده دانشگاه فنی ملاکا مالزی – 4 الی 7 دسامبر 2009
 4. دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته Matlab – برگزار کننده دانشگاه پوترا مالزی – 28 و 29 می و 30 و 31 جولای 2010
 5. داوری ژورنالهای معتبر

 

طرح های پژوهشی

 1. بهینه سازی و بهبود عملکرد الگوریتم های فوق ابتکاری در کاهش ابعاد داده ها براساس تئوری مجموعه راف – دانشگاه بزرگمهر قائنات – تابستان 95
 2. پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری جدید برای مسئله برنامه ریزی کارگاهی فازی چندهدفه – دانشگاه بزرگمهر قائنات – تابستان 96
 3. طراحی یک سامانه پردازشی کلان داده مبتنی بر داده های جریانی برای کشف روندهای نوظهور در محتویات فارسی شبکه های اجتماعی – دانشگاه بزرگمهر قائنات – زمستان 96

 

اختراعات: 

 1. سیستم هدایتگر هوشمند ویژه نابینایان – شماره ثبت : 88056  تاریخ 3/12/94

 

 • مسئول دفتر ارتباط با صنعت – دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز بیرجند – از سال 84 تا 86
 • مسئول آموزش موسسه آموزش عالی عطار مشهد – از سال 87 تا 88
 • مسئولیت برنامه ریزی آموزشی گروه علوم کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی قاین - دانشگاه بیرجند - از سال 92 تا 94
 • مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات - ازسال 94 تا 96
 • مشاور ریاست دانشگاه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 95 تا 96
 • مسئول امور آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 93 تا 96
 • مشاور(نماینده) رئیس دانشگاه در امور رفاهی دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 94 تا 96
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 96 تاکنون
 • فعالیتهای متعدد فرهنگی در دوره کارشناسی همچون: عضو دانشجویی کمیته نظارت بر مطبوعات دانشگاه، دبیر و عضو موسس کانون ایران گردی و جهانگردی دانشگاه ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی دیبا در دانشگاه بیرجند و عضو دانشجویی کمیته برگزار کننده ششمین جشنواره منطقه ای نشریات دانشجویی ویژه دانشگاه های استانهای خراسان - سمنان - گلستان - مازندران و گیلان
 • دبیر کانون علمی فرهنگی دسامینیوم – مالزی – از سال 89 تا 91
 • دبیر کمیته تشکیلات و امور اجتماعی اتحادیه انجمن های اسلامی شرق آسیا – از سال 90 تا 91
 • عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا و مسئول کمیته تشکیلات اتحادیه – از سال 90 تا 91
 • عضو کمیته برگزاری پنجمین جشنواره سالیانه قرآنی دانشجویان ایرانی خارج از کشور – حوزه شرق آسیا – تابستان 90
 • برگزاری دوره های متعدد هم افزایی علمی، مراسمات مذهبی و ملی به عنوان دبیر کانون علمی فرهنگی ایرانیان دسامینیوم مالزی – از سال 89 تا 91
 • مشاور فرهنگی در امور برنامه ریزی هیات دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات – از سال 93 تا کنون
 • عضو هیات رئیسه و ارزیاب اول مجمع عالی بسیج شهرستان قائن - از سال 94 تا 95
 • رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان قائن - از سال 95 تا 96
 • مسئول بسیج اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات - از سال 95 تا 96

دوره های آموزشی فرهنگی

 • دوره آموزشی مخاطب شناسی و توسعه معنویت – برگزار کننده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری – طول دوره 50 ساعت – شهریور 90
 • دوره آموزشی مدیریت فرهنگی - برگزار کننده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری – طول دوره 50 ساعت – شهریور 91
 • دوره آموزشی جنگ نرم – برگزار کننده سازمان بسیج اساتید با همکاری دانشگاه امام حسین (ع) – طول دوره 30 ساعت – فروردین 93

تقدیر نامه

 • دریافت تقدیر نامه در دوره خدمت به سبب جدیت در اجرای امور محوله و برگزاری امتحانات از ریاست محترم دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز بیرجند و نیز از معاونت محترم آموزشی ایشان
 • دریافت تقدیر نامه به واسطه برگزاری مناسب کنفرانس Data Mining Meets Reality از ریاست محترم دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز بیرجند
 • دریافت تقدیر نامه از رایزن محترم علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی جنوب شرق آسیا جناب آقای دکتر معماریانی به واسطه فعالیتهای اثر گذار فرهنگی – اجتماعی در کشور مالزی
 • دریافت تقدیر نامه از داور و نماینده اعزامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور خادم القرآن برادر ارجمند جناب آقای عباس سلیمی به سبب برگزاری شایسته پنجمین جشنواره سالیانه قرآنی دانشجویان ایرانی خارج از کشور در منطقه شرق آسیا
 • دریافت لوح تقدیر از دبیر محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا به واسطه خدمات و انجام شایسته مسئولیتهای واگذار شده در دوره خدمت در اتحادیه