دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر میثم کهن ترابی
سمت: معاونت دانشجويي و فرهنگي
رشته: فقه و حقوق
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006840
ایمیل: kohantorabi@buqaen.ac.ir
وب سایت: buqaen.ac.ir
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.