دکتر عبدالمجید احمدی اورامان

 • سمت: مدیر گروه جغرافیا
 • رشته: جغرافیا
 • مرتبه: استادیار
 • لیسانس: جغرافیا از دانشگاه حکیم سبزواری (با تاکید بر اقلیم و آب و هواشناسی) ،82-86
 • فوق لیسانس: جغرافیای طبیعی ازدانشگاه تربیت مدرس تهران (با تاکید بر مخاطرات طبیعی و محیطی)،87-89
 • دکترا: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر ژئومورفوتوریسم و گردشگری)،90-93
 • افتخارات کسب شده
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • پذیرفته شده بدون کنکور و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان درمقطع دکترای دانشگاه اصفهان
 • دوره ها و کارگاه های گذرانده شده
 • دوره های آموزش عالی فنآوری اطلاعات، مهارتهای هفت گانه کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری،1383
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته نرم افزارهای تخصصی Arc GIs – Erdas imaging، 1388
 • کارگاههای آموزشی تدوین پروپوزال و پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی و تخصصی اطلاعات مکانی و کاربرد آن در برنامه ریزی توسعه،دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی، دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، 1390
 • دوره آموزشی مهارت های کسب و کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران 1388
 • تدریس دروس مقطع لیسانس
 • :(مبانی ژئومورفولوژی،ژئومورفولوژی ایران،مبانی هیدرولوژی،کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی،مبانی نقشه خوانی،جغرافیای اقتصادی ایران،مخاطرات طبیعی،مبانی آب وهواشناسی،آب وهوای ایران،زمین درفضا،اصول وروشهای آمایش سرزمین)

تدریس دروس رشته مدیریت دانشگاه پیام نور

 • (نقشه خوانی وآشنایی با نقشه،جغرافیای جهانگردی ایران،جغرافیای جهانگردی عمومی )
 • تدریس واحدهای نظری در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به مدت 3 سال
 • تدریس کارگاههاودوره های آموزشی مقاله نویسی،روش تحقیق،شیوه تدوین پروپوزال وپایان نامه نویسی
 • تدریس دروس مقطع لیسانس
 • :(مبانی ژئومورفولوژی،ژئومورفولوژی ایران،مبانی هیدرولوژی،کارتوگرافی وتهیه نقشه های موضوعی،مبانی نقشه خوانی،جغرافیای اقتصادی ایران،مخاطرات طبیعی،مبانی آب وهواشناسی،آب وهوای ایران،زمین درفضا،اصول وروشهای آمایش سرزمین)
 • تدریس دروس رشته مدیریت دانشگاه پیام نور
 • (نقشه خوانی وآشنایی با نقشه،جغرافیای جهانگردی ایران،جغرافیای جهانگردی عمومی )
 • تدریس واحدهای نظری در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به مدت 3 سال
 • تدریس کارگاههاودوره های آموزشی مقاله نویسی،روش تحقیق،شیوه تدوین پروپوزال وپایان نامه نویسی
 • عضو هیئت تحریریه و داور مجله علمی – پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان
 • عضو هئیت موسس انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • عضو انجمن ژئومرفولوژی ایران، اولین دبیر انجمن ژئومرفولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 • داور مجلات مطالعات نواحی شهری، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ژئومورفولوژی کاربردی
 • داور یازدهمين جشنواره دانشجويان ممتاز مبتکر و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر استان اصفهان 1391
 • همکارومشاور علمی پژوهشکده شهید علم الهدی دانشگاه اصفهان 90 -93
 • مسئول مرکز گردشگری علمي- فرهنگي جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1387 – 1388
 • مسئول کمیته پشتیبانی اولین جشنواره ملی فرهنگ و تمدن ایران زمین گرامیداشت خلیج همیشه فارس
 • مدیرمسئول نشریه فرهنگی اجتماعی گردشگری (گلگشت) دانشگاه تربیت معلم سبزوار1383
 • مدیر اجرایی چهارمين دوره برگزاری اردوهای طرح ایران مرزپرگهردانشگاه تربیت مدرس تهران87-88
 • اخذ مجوز چاپ گاهنامه گلگشت از شورای نشریات دانشگاه تربیت معلم سبزوار و انتشار اولین شماره آن
 • همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرکهای صنعتی استان تهران،مهندسین مشاور آمایش سرزمین وطن،1390
 • همکاری دراجرای پروژه ایجادپایگاه داده مکانی شهرداری منطقه هشت تهران، مهندسین مشاور طرح و برنامه پارس، 1390
 • همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری به مدت سه سال
 • همکاری با جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس به مدت دو سال
 • همکاری با بسیج دانشجویی دانشگاه های تربیت مدرس و اصفهان به مدت شش سال
 • همکاری داوطلبانه با سازمانهای خیریه و عام المنفعه (هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجمن بیماری های سرطانی، سازمان انتقال خون و ...)