دانشکده ها
 • مهندسی
 • علوم پایه
 • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر عبدالمجید احمدی اورامان
سمت: مدیر گروه جغرافیا
رشته: جغرافیا
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006831
ایمیل: majid.ahmadi88@gmail.com
وب سایت: buqaen.ac.ir
 • لیسانس: جغرافیا از دانشگاه حکیم سبزواری (با تاکید بر اقلیم و آب و هواشناسی) ،82-86
 • فوق لیسانس: جغرافیای طبیعی ازدانشگاه تربیت مدرس تهران (با تاکید بر مخاطرات طبیعی و محیطی)،87-89
 • دکترا: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی از دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر ژئومورفوتوریسم و گردشگری)،90-93
 • افتخارات کسب شده
 • کسب رتبه اول فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • پذیرفته شده بدون کنکور و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان درمقطع دکترای دانشگاه اصفهان
 • دوره ها و کارگاه های گذرانده شده
 • دوره های آموزش عالی فنآوری اطلاعات، مهارتهای هفت گانه کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری،1383
 • دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته نرم افزارهای تخصصی Arc GIs – Erdas imaging، 1388
 • کارگاههای آموزشی تدوین پروپوزال و پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی و تخصصی اطلاعات مکانی و کاربرد آن در برنامه ریزی توسعه،دانشگاه اصفهان،1391
 • کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی، دانشگاه علوم و فنون دریایی چابهار، 1390
 • دوره آموزشی مهارت های کسب و کار، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران 1388
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.