ویژه برنامه گرامیداشت شهدای 17 شهریور

صبح چهارشنبه 1400/06/17، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 17 شهریور ماه 1357 و همچنین گرامیداشت هفته تعاون، مراسم قرائت زیارت عاشورا و غبار روبی مزار شهید گمنام دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور جمعی از اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بزرگمهر قائنات و همچنین کارکنان اداره تعاون شهرستان قائنات صورت پذیرفت. افتتاح دفتر شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از دیگر برنامه های این مراسم بود.