دوره آموزشی نرم افزار Photoshop

بسیج دانشجویی پیامبر اعظم(ص) با همکاری مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

دوره آموزشی نرم افزار Photoshop

با ظرفیت محدود

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (25 هزار تومان برای دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات)

زمان برگزاری: مرداد و شهریور 1400

برای ثبت نام می توانید با شناسه @Khordadmahii796در تلگرام ارتباط حاصل نمایید.